De buitenplaats

Jachtkamers, buffetkasten en schilderijen; siertuin, orangerie en moestuin; dienstbodekamers, serviezen en linnenkasten; dagboeken, brieven en verhalen: zij vormen samen de erfgoed collectie van de Nederlandse buitenplaats. Elke buitenplaats heeft ook haar eigen specifieke verhaal. Het vertellen over en het aanschouwelijk maken van de erfgoed collectie van die verschillende buitenplaatsen is het doel van mijn werk.

Esther de Haan
Erfgoed Noord-Holland biedt assistentie en advies voor de buitenplaatseigenaar.
• Assistentie bij de inventarisatie van de op iedere buitenplaats unieke erfgoedcollectie,

• Advies over het behoud van deze erfgoedcollectie,

• Het (opnieuw) inrichten van historische ruimtes op de buitenplaats,

• Advies over het kenbaar maken van de eigen erfgoedcollectie aan het publiek op de manier die past bij de specifieke buitenplaats via een expositie, brochure, beknopt boek of korte film, lezing, wandeling of rondleiding.